Здравствена заштита

Геронтолошки центар "Књажевац" пружа здравствене услуге на основу верификоване испуњености услова за пружење услуга примарне здравствене заштите. С обзиром на делатност и функцију установе, здравствена заштита корисника спада у ред највиталнијих и најсложенијих задатака.

Радна терапија

Све организоване активности су саставни део целине стручног социјалног рада установе, са циљем да сачувају преостале способности и радне навике корисника и раде на стицању нових, као и на успоравању процеса старења.

Физикална рехабилитација

У Установи постоји организована физикална медицина и рехабилитација за кориснике свих категорија. Применом различитих садржаја и поступака физикалне терапије и рехабилитације у Установи (пре свега у Сали за физикалну терапију, собама корисника) и у болници, употпуњен је ниво здравствене заштите корисника.