Предмет јавне набавке број 03/19 су добра – набавка средстава за одржавање личне хигијене корисника, хигијене објеката и пелена.

Позив за подношење понуда преузмите овде.
Конкурсну документацију преузмите овде.
Одлуку о додели Уговора партија 1 преузмите овде.
Одлуку о додели Уговора партија 2 преузмите овде.
Одлуку о обустави поступка Уговора партија 3 преузмите овде.
Обавештење о закљученом Уговору преузмите овде.
Обавештење о закљученом Уговору за партију 2 преузмите овде.
Одлуку о додели Уговора за партију 3 преузмите овде.
Обавештење о закљученом Уговору за партију 3 преузмите овде.