Предметна набавка је обликована у 5 партија и то:
Партија 1     Хлеб и производи од брашна , 15811100 ; 15612100
Партија 2     Месо и месне прерађевине , 15110000 ; 1513000 ; 15119600 ; 15200000
Партија 3     Млеко и млечни производи, 15500000
Партија 4     Свеже воће и поврће, 15300000
Партија 5     Намирнице широке потрошње, 15800000 ; 15330000

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о дедели уговора за партију 1.  можете преузети овде.

Одлуку о дедели уговора за партију 2.  можете преузети овде.

Одлуку о дедели уговора за партију 3.  можете преузети овде.

Одлуку о дедели уговора за партију 4.  можете преузети овде.

Одлуку о дедели уговора за партију 5.  можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 5. можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3. можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 4. можете преузети овде.