Планове јавних набавки за 2021. годину можете преузети овде.