direktor

Zdravstvena zaštita

Gerontološki centar "Knjaževac" pruža zdravstvene usluge na osnovu verifikovane ispunjenosti uslova za pruženje usluga primarne zdravstvene zaštite. S obzirom na delatnost i funkciju ustanove, zdravstvena zaštita korisnika spada u red najvitalnijih i najsloženijih zadataka.

Radna terapija

Sve organizovane aktivnosti su sastavni deo celine stručnog socijalnog rada ustanove, sa ciljem da sačuvaju preostale sposobnosti i radne navike korisnika i rade na sticanju novih, kao i na usporavanju procesa starenja.

Fizikalna rehabilitacija

U Ustanovi postoji organizovana fizikalna medicina i rehabilitacija za korisnike svih kategorija. Primenom različitih sadržaja i postupaka fizikalne terapije i rehabilitacije u Ustanovi (pre svega u Sali za fizikalnu terapiju, sobama korisnika) i u bolnici, upotpunjen je nivo zdravstvene zaštite korisnika.