Предмет јавне набавке 05/2019 је набавка бензина за потребе возила Геронтолошког центра  „Књажевац“  за 2019. И 2020.
Ознака из општег речника набавке: 09100000-Горива (Безоловни бензин 09132100 и Дизел гориво 09134220)

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.