Предмет јавне набавке број  4/19 су добра – Намирнице за исхрану корисника.
Предмет јавне набавке је обликован у пет партија.
Назив и ознака из општег речника набавке -15000000 - храна, пиће, дуван и сродни производи.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Измену конкурсне документације можете преузети овде.

Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока можете преузети овде.
Одговор на питање можете преузети овде.
Одговор на питање можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 3 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 4 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 5 можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 5 можете преузети овде.