Предмет јавне набавке 06/19 је набавка санитетског материјала и лекова.
Ознака из општег речника набавки:
33140000 МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
33600000 ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ

Набавка је обликована у четири партије, и то:

партија 1- санитетски материјал
партија 2- лекови (апмуле, табеле, инфузиони раствори)
партија 3 – средства за ране
партија 4 - галенски препарати

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора за партију 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 3 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за партију 4 можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка за партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о обустави поступка за партију 2 можете преузети овде.

Поновљени поступак за партију 2

Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде.