Позив за достављање понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о дедели уговора за партију 1. санитетски материјал можете преузети овде.

Одлуку о дедели уговора за партију 2. лекови материјал можете преузети овде.

Одлуку о дедели уговора за партију 3. средства за ране можете преузети овде.

Одлуку о дедели уговора за партију 4. галенски препарати можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 4. можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за партију 3. можете преузети овде.