Геронтолошки центар „Књажевац“ своју основну делатност и функцију домског смештаја остварује у Књажевцу у 6 објекта, на укупној површини стамбеног простора од око 6200 метара квадратних, који су окружени парковским простором од око 3 хектара. Објекти се састоје од приземља и једног спрата и сви су функционално повезани топлим везама, тако да је у свим временским приликама омогућен прелазак из једне подцелине у другу, без обзира на могуће отежавајуће атмосферске услове.

gc pan1

Налазимо се у урбаном делу града, у насељеном месту, у ул.Карађорђевој 55, на локацији која обезбеђује доступност јавном превозу, у непосредној близини административног и културног дела града, тако да је покретним корисницима приступачна сва потребна инфраструктура за лако и једноставно задовољење свих неопходних животних потреба.

Предност локације Установе је што се налази и у непосредној близини Дома здравља и Болнице у Књажевцу, са којима се остварује добра сарадња, што омогућава добијање благовремене и потпуније здравствене заштите корисника.

Сви објекти Установе су приступачни и прилагођени потребама корисника, посебно особама са инвалидитетом и немоћним старијим особама која се крећу помоћу колица и других ортопедских помагала. У установи постоје два лифта, рампе, рукохвати, приступачно приземље, приступачни тоалети и сви расположиви капацитети за културно –забавне и рекреативне активности.